Veel onwetendheid

Het is verrassend en toch is het zo: bij heel wat voorschrijvers, aannemers en zelfs installateurs is de kennis met betrekking tot deze onzichtbare bevestigingssystemen nog erg ondermaats. Gebrek aan informatie? Wie weet? Hoe dan ook leidt onwetendheid tot misverstanden en is het resultaat dat nog al te veel installateurs blijven steken in de oude systemen. We zetten enkele belangrijke punten van misvattingen op een rijtje.

De prijs van de plaatsing

Door de ‘op het eerste gezicht’ erg technologische complexiteit van de clipssystemen zelf, gaan heel wat plaatsers én eindklanten er a priori van uit dat deze systemen duur zijn. Enkel bestemd voor de ‘betere’ klant. Neem nog daarbij de grote aantallen aan clipsen en accessoires en je krijgt toch een beetje een afschrikeffect. Nochtans is het zeer eenvoudig vooraf te berekenen wat de uiteindelijke kostprijs van de installatie zal zijn waardoor perfect en eerlijk vergelijken mogelijk wordt. De meeste leveranciers geven instructies over de benodigde aantallen clips en een aantal van hen maakt zelfs de kostprijsberekening voor de installateur. Doorgaans mag men ervan uitgaan dat de uiteindelijke installatieprijs vergelijkbaar zal zijn ondanks de duurdere materialen en dankzij de snellere plaatsingstijd. Zeker bij plaatsers die ervaring hebben met deze systemen is de plaatsingstijd een voordeel.

Moeilijkheidsgraad overschat

Wat die ervaring betreft bij het inzetten van dergelijke onzichtbare bevestigingssystemen, is één ding zonder meer duidelijk: op dit vlak geldt de regel ‘al doende leert men’. Plaatsers die vaak met deze systemen werken, realiseren nog meer tijdswinst. Heel wat installateurs hebben nog  steeds een zekere koudwatervrees ten aanzien van de clipsystemen. De vrees om er teveel tijd aan te spenderen en om fouten te maken, is evenwel ongegrond.

Het nut van de clipsen onderschat?

Samen met de inschatting van de kostprijs en het overschatten van de moeilijkheidsgraad, stellen sommigen zich dan nog de vraag of ‘het sop de kolen wel waard is’. Is de meerwaarde van deze systemen voldoende hoog om er de prijs voor te betalen en de uitdagingen van een correcte plaatsing te trotseren? Het antwoord is uiteraard ondubbelzinnig ja. De levensduur van het houten terras wordt exponentieel verlengd en dat is te wijten aan twee puur technische argumenten.

  • Niet destructief: de traditionele plaatsing van terrasdelen met schroeven of nagels is van meet af aan destructief. Vanaf dag één maken we een resem gaten in het houten terrasdeel. Elk van die gaten is in zekere zin een ‘verwonding’ van de plank en creëert een zwak punt waar het hout gevoelig is aan vocht en klimatologische invloeden zoals mosvorming of de inkruip van bacteriën. Bovendien kan op bevestigingsplaatsen vrij gemakkelijk splintervorming optreden waardoor het gevaar op verwondingen toeneemt. Dat is niet in het minst in het geval rond zwembaden waar men vaak blootsvoets wil rondlopen. Indien de schade die door schroeven of spijkers wordt aangebracht toeneemt, bestaat het risico op het vervroegd loskomen van het vloerdeel.
  • Werking van het hout: hout is voortdurend in beweging. Het is duidelijk dat op de plaats van een ‘vaste’ mechanische bevestiging op één punt dat door het hout wordt gejaagd, het hout niet kan bewegen. We weten echter inmiddels dat de ‘power’ waarmee hout, werkt gigantisch groot. Dit impliceert dat het hout ‘alleszins’ zal werken, zij het daarbij gehinderd door de schroef op de spijker. Dat impliceert ook dat het hout, precies door zijn natuurlijke werking, zichzelf op de plaats van de bevestiging (dus op een ‘punt’) steeds meer zal beschadigen. De clipsystemen zijn ontworpen om het hout zijn natuurlijke werking te laten ondergaan. Bij verschillende systemen kunnen we gewagen van ‘intelligente clipsen’ die zich aanpassen aan de gekozen houtsoort en die zelf rekening houden met de wijze waarop het hout gedroogd werd. Hout dat natuurlijk gedroogd werd of hout dat in een autoclaaf werd gedroogd, gedraagt zich anders. Door deze ‘fysische’ vaststellingen mogen we wel zeggen dat de garantie op een verlengde levensduur van deze terrassen als gevolg van het clipsysteem vast staat. In die zin lonen de kostprijs en de voor sommigen complexe plaatsing echt wel de moeite. De klant krijgt een mooier terras en dat voor lange tijd. Zulks komt uiteraard ook op de reputatie van de plaatser ten goede.