Tegen vocht beschermen

Uit het overzicht van de verschillende bronnen van vocht leren we dat er verschillende bestrijdingsmechanismen, vaak gecombineerd, noodzakelijk zijn. Het ene vocht is het andere niet. We zullen zien (kaderstuk) dat die zogeheten minst agressieve vochtbron, met name de luchtvochtigheid, toch wel een ‘aparte’ aandacht verdient. Voor de andere vochtbronnen situeert de bescherming zich op het niveau van het materiaal waaruit de vloer is vervaardigd of op het creëren van een barrière door de toplaag van de vloer volledig af te sluiten. Een vast uitgangspunt voor ALLE vloeren: als er gevaar bestaat voor vocht van onderuit is een vochtwerende bescherming voorafgaand aan de plaatsing altijd noodzakelijk. Zelfs als bepaalde materialen 100% vochtbestendig zijn. Vocht van onderuit zal dan wel de materialen niet in gevaar brengen maar verhoogt wel het risico op schimmelvorming, bacteriën en geurhinder tussen de ondervloer en het vloermateriaal.

Het ‘watervast’ materiaal

Sommige materialen zijn 100% vochtbestendig en behoeven geen extra bescherming. Zo is een vloer uit 100% pvc perfect vochtbestendig. Sommige houtsoorten zijn al meer bestand tegen vocht dan andere. Beuk en esdoorn zijn gevoeliger dan bijvoorbeeld kastanje, teak of afrormosia. Ook de zaagwijze van het hout speelt hierin een rol: kwartiersgezaagd hout (gezaagd in de richting van de kern) is minder gevoelig aan ‘werken’ dan dossegezaagd hout (planken naast elkaar gezaagd). Vinyl is goed bestand tegen water. Als het uit 100% PVC bestaat helemaal. Voor laminaat kan men de bestendigheid tegen vocht verbeteren door te werken met een ‘meer vochtbestendige’ drager (watervast HDF).

De ‘waterdichte’ vloer

We kunnen het oppervlak van materialen die min of meer doordringbaar zijn door vocht verbeteren door deze materialen te verzegelen. Dit geldt voor materialen zoals hout, bamboe, kurk maar ook voor vinyl (als het niet uit 100% PVC bestaat) en linoleum. Bij houten vloeren, kurk en bamboe kunnen we de vloer beschermen met lak of verzadigen met olie. Door het beschermen van het oppervlak maken we de vloerdelen ‘waterdicht’. Met waterdichte vloerdelen hebben we evenwel nog geen waterdichte vloer. Voor het waterdicht maken van de vloer zelf kan eveneens een coating aangebracht worden over de voegen heen. Dit wordt toegepast bij bijvoorbeeld kurk maar ook bij vinyl. Voor houten vloeren is de al vaak beschreven scheepsdekvloer een uitstekende bescherming. Daar wordt tussen de vloerdelen een rubberen (watervast en waterdicht) voeg aangebracht. De combinatie van het verzegelde oppervlak met de ondoordringbare voeg geeft een totale beveiliging. Hetzelfde systeem wordt ten andere ook toegepast voor laminaat.