Natuurlijke tegenstellingen

De schepping zit wonderlijk in elkaar, toch? Zo’n geniaal draaiende machine die je noodgedwongen bij tijd en wijle de vraag doet stellen waarom er niet meer misloopt. Gelovigen verwijzen dan naar ‘God’ en minder gelovigen eerder naar ‘goddelijke wetenschappen’ zoals fysica en chemie. ‘Water’ is een even groot raadsel als ‘zuurstof’. Iets wat weinig mensen weten : de mens kan niet leven zonder zuurstof. Zuurstof is onze brandstof. Het bepaalt alles. Maar de mens sterft ook als gevolg van zuurstof. Zuurstof zorgt voor ‘oxidatie’. Zuurstof is de voornaamste oorzaak waardoor we ouder worden. Wat een tegenstelling! Water is iets soortgelijk. Het is levensnoodzakelijk, het is alom aanwezig en bepaalt mee de gezondheid van de planeet en van de mens. En daarbuiten zit water vol met valstrikken. Schippers, van oudsher een mannenwereld, hanteren die fameuze leuze: ‘’The sea is a she’’. De zee is een ‘Zij’. Omdat ze vanuit pure kalmte plots in woede kan ontsteken, schepen opslokken en alles om zich heen verwoesten, om zich dan rimpelloos neer te vleien… alsof er niets gebeurd is. Water kan inderdaad erg destructief zijn, ook in de bouw.