Waarom geen nieuwe trap?

Omdat er niks mis is met de oude trap, misschien? Zelden of nooit, in het kader van een renovatie, kan je stellen dat een bestaande trap ‘op’ is. Uiteraard wel in vervallen huizen maar niet in de doorsnee woningen die voor renovatie worden opgepikt. Trappen zijn van oudsher stevige onderdelen van de woning. Ze worden uitgevoerd in solide materialen en kunnen de levensduur van het gebouw doorgaans evenaren. Uitstekende houtsoorten, gemanipuleerd door uitstekende schrijnwerkers: de trappenmakers, een vak apart. En is het niet in hout, dan in beton, kan ook. Uiteraard kunnen er wel tal van redenen zijn om een trap een nieuwe look te geven. Dat kan om puur interieurdesignmotieven zijn maar ook omdat de looplaag (slijtlaag of treden) verschraald of versleten is.

Nieuwe trap?

De trap uitbreken en een nieuwe plaatsen, is zelden de beste oplossing. Het installeren van een nieuwe trap in een bestaande woning impliceert vooreerst het ‘uitbreken’ van de bestaande trap en dat met alle gevolgen van dien. In oudere huizen impliceert het uitbreken van een bestaande trap bijna altijd aanzienlijke nevenschade en onverwachte meerwerken. Herstellingen aan de muren van de traphal, metselwerken en bepleistering horen daar bijna altijd bij. Daar bovenop komt dan een economisch argument: zoals gezegd is er bouwtechnisch en structureel met de meeste bestaande trappen weinig mis. Een nieuwe trap in een bestaande woning lijkt dan ook een ‘last resort’ oplossing.

Restaureren kan ook

Alleen al het grondig opschuren van een geschilderde of gelakte oude vloer kan leiden tot een mooi resultaat. Soms moeten er dan lokale herstellingen uitgevoerd worden. De keuze om te restaureren is een overweging waard wanneer men beschikt over een trap met een bijzondere decoratieve meerwaarde. Die meerwaarde kan voortkomen uit een waardevolle houtsoort of uit de authentieke stijl van de trap en van de trapleuning. Wanneer de dikte van de treden het toelaat kan men in min of meerdere mate het afgesleten loopvlak van de trap opnieuw egaal maken. Dat heeft bij gesloten trappen als gevolg dat ter hoogte van het raakpunt van de trede en het stootbord spleten kunnen ontstaan die vakkundig moeten gedicht worden: geen sinecure! Restaureren van een bestaand trap of het uitbreken en plaatsen van een nieuwe, delen sommige ongemakken: stof, nevenschade, lawaai, geuren… In een woning die bewoond is, zijn ze vaak moeilijk haalbaar.

Renovatie is vaak de betere keuze

Laat ons even vertrekken van een ‘worst case’ scenario. Stellen we ons een oude trap voor in een gewone houtsoort die eertijds werd gelakt, nadien bekleed met tapijt dat nog later opnieuw werd verwijderd. Een beetje afgesleten, vergane verf en sommige hardnekkige verf en lijmresten. Hier blijft de keuze tussen restaureren en renoveren bestaan maar het verschil en de impact op de inwoners is groot. Voor deze trap is de eenvoudigste, goedkoopste en misschien wel mooiste oplossing om de trap uit te bekleden met nieuwe treden. Geen breek- of schuurwerk en, wanneer we een prefinished bekledingsmateriaal gebruiken, ook geen hinderlijke geur van afwerkingsproducten. Het uitbekleden van een bestaande trap gaat snel, zonder veel lawaai en de trap is nagenoeg meteen weer bruikbaar. Afhankelijk van de staat van de tredenkan uitbekleden met verschillende materialen, elk met hun eigen aandachtspunten. Voor het bekleden met soepele materialen bijvoorbeeld zullen , net zoals bij vloeren, treden en opkanten perfect egaal moeten zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *