Verantwoordelijkheid bij fabrikant

Alle verkochte producten dienen aan deze normen te voldoen. Bovendien moet elke fabrikant over een productmissiedossier beschikken voor elk van zijn verkochte producten. Het dossier bevat de uitgebreide motivatie (bijvoorbeeld testverslagen) waaruit blijkt dat de producten conform zijn. Invoerders moeten over de door de fabrikant geleverde emissiedossiers en documenten beschikken.