Verantwoord produceren

‘’We toetsen stap per stap ons productaanbod aan een aantal criteria op vlak van duurzaamheid en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen. We vervangen zo veel mogelijk grondstoffen van fossiele oorsprong door biogebaseerde ingrediënten die lokaal of in Europa beschikbaar zijn. Dat dient vanzelfsprekend te gebeuren zonder op enerlei manier de effectiviteit van onze producten aan te tasten. En dat hoeft ook helemaal niet: DevoNatural Easy Colour is een mooi voorbeeld van een kleurbeits, met een maximum aan biobased ingrediënten, die performanter is dan traditionelere kleurenbeitsen’’, verklaart Joeri Vervoort.