Strenge normen

België is niet het eerste of enige Europese land met strenge wetgeving op het vlak van VOS en andere schadelijke stoffen in lijm en afwerkingschemie voor parket. Ook in onder andere Nederland, Frankrijk en Duitsland is dat het geval. Het Belgische KB volgt vooral de bestaande wetgeving in Duitsland en de Europese aanbevelingen en gebruikt de Europese testmethoden. Ook naar de Franse reglementering werd gekeken. Dit zijn de opgelegde limieten in de Belgische wetgeving, vergeleken met de Duitse en Franse wetgeving. Op twee vlakken is de nieuwe Belgische wetgeving strenger dan de Duitse, met name op het vlak van acetaldehyde en tolueen. Het KB volgde hier de bestaande richtwaarden van de Vlaamse overheid voor binnenluchtkwaliteit.