Plan Economique

Het Plan Nord is één specifiek omlijnd plan. Voor de komende jaren maakte de regering ook het ‘economisch plan’ (budget) 2015-2016 bekend. En ook dat zit goed!

Budgettair evenwicht

In 2014 en 2015 vertoont de ‘balans’ een verlies van 2.350 miljoen dollar. Het evenwicht is voorzien voor 2015-2016. Dit moet gebeuren doordat de groei van de uitgave trager verloopt dan deze van de inkomsten. De groei van de geconsolideerde uitgaven bedraagt voor 2015-16 goed 1,5% en voor 2016-17 zelfs 2,1%. De groei van de inkomsten ligt op respectievelijk 4,3% en 3,1%. Dit is gebaseerd op de groeivoorspellingen sinds 2014. Maatregelen om tot een evenwicht te komen zullen ook komen uit een forse vermindering van de overheidsuitgaven.

Snellere groei

Na het dipje van 2013 waar het reëel BBP 1% groei vertoonde, werd dat in 2014 goed 1,5%. De verhoging van het BBP in 2014 was een gevolg van de toenemende export. Volgens de cijfers van de douane heeft de internationale export van goederen een groei gekend van 10,9% in reële termen in 2014. In 2015-16 beoogt men een reële groei van het BBP van 2,0%. Een toename van de buitenlandse handel moet daar mee voor zorgen maar ook op een verhoging van de binnenlandse vraag word gewerkt.