Kennis opdoen en overdragen

Het plaatsen van houten en houtgerelateerde terrassen is een specialisme binnen de schrijnwerkerij, waarin parqueteurs zich onbetwistbaar kunnen bekwamen. Technische skills zijn uiteraard onontbeerlijk maar hier geldt, meer dan ooit, dat materiaalkennis een belangrijk deel uitmaakt van de succeskansen. Materiaalkennis heeft dan zowel betrekking op de gebruikte basismaterialen zoals houtsoorten samenstellingen van composieten, engineered systemen als op bevestigingstechnieken, accessoires, zoals metalen en kunststoffen. De parqueteur moet studeren en vooral advies inwinnen bij specialisten ter zake. Dat is de enige manier om de eindklant op een vakkundige manier te adviseren en hem een antwoord te bieden op zijn (steeds individuele en unieke) verzuchtingen.