Economisch: ‘Plan Nord’

In 2011 lanceerde de regering van Quebec het Plan Nord, een ambitieus economisch en sociaal ontwikkelingsproject dat investeringen van meer dan 80 miljard CAN$ (58 miljard euro) met zich zal meebrengen in sectoren zoals energie, mijnbouw, bosbouw, bio-voeding, toerisme en transport, alsook in de bescherming van fauna en leefmilieu en voor het behoud van de biodiversiteit. Het Plan Nord, dat zich over 25 jaren zal ontplooien, zal een nieuwe vraag naar arbeidskrachten, kennis en bekwaamheid met zich meebrengen,- waarvan de gunstige gevolgen overal in Quebec voelbaar zullen zijn-, en talrijke gelegenheden voor internationale samenwerking bieden. Het Plan Nord slaat op het volledig gebied ten noorden van de 49ste parallel. Het betreft zowat 1,2 miljoen km2, 72% van de oppervlakte van Quebec. Het gebied beschikt over één van de belangrijkste reserves aan zoet water ter wereld, met ongeveer 500.000 meren meren en duizenden rivieren. Het bevat een enorm potentieel aan nog te ontginnen water-, wind- en zonne-energie. Dit immens grondgebied omvat meer dan 200.000 km2 uit te baten bossen, huist een buitengewone fauna en vormt één van de laatste gebieden ter wereld met een hoog potentieel voor natuurbehoud van uitgestrekte natuurlijke, nog ongeschonden ruimtes.