Controles en sancties

De wetgeving wordt gecontroleerd door de controledienst van de Federale overheidsdienst Leefmilieu. Zij kunnen de emissiedossiers opvragen en ook stalen laten testen. Producten die niet aan de normen voldoen, zullen van de markt worden gehaald. De testkosten voor niet- conforme producten zijn te betalen door de fabrikant. Bovendien zijn er ook ernstige sancties mogelijk die gaan van boetes (doe hoog kunnen oplopen) tot zelf gevangenisstraffen. Deze wetgeving is noodzakelijk en in het belang van zowel de gezondheid van parketteur als ook de mensen die zullen vertoeven op de locaties waar de chemie gebruikt werd.