Brandveilige houten vloeren

Om te weten hoe we houten vloeren kunnen beschermen, moeten  we een onderscheid maken tussen twee essentiële eigenschappen van een bouwmateriaal: de brandweerstand en de brandreactie van bouwmaterialen. Deze termen worden continu door elkaar gebruikt. Nochtans bepaalt de betekenis van die termen zowel de doelstelling (van de eigenschappen van dat materiaal) als de manier waarop (of het middel waarmee) de doelstelling kan gehaald worden.

De brandweerstand

 

Wanneer we het hebben over brandweerstand, heeft dat betrekking op de functie van een bouwmateriaal in de totale constructie én op de tijdsduur dat het materiaal die functie ook effectief vervult. Anders gezegd: de brandweerstand (vandaag REI/vroeger RF) van een bouwelement is de tijd in minuten dat een bouwelement gelijktijdig aan de volgende criteria voldoet:

  • Stabiliteit (R) : tijd dat het element zijn dragende functie behoudt (voor elementen met een dragende functie).
  • Vlamdichtheid (E) : tijd dat zich geen vlammen aan de niet-blootgestelde zijde van de wand verspreiden (voor scheidingselementen).
  • Thermische isolatie (I) : tijd dat de temperatuur aan de niet-blootgestelde zijde niet boven een bepaalde thermische drempel stijgt.

In mensentaal: brandweerstand is het vermogen van een materiaal om aan de kracht van het vuur een ‘tijdlang’ te weerstaan. Brandweerstand wordt dus uitgedrukt als een ‘tijdspanne’.

De brandreactie

De reactie op brand van een materiaal is enerzijds de mate van brandbaarheid van dat materiaal en de mate waarin dat materiaal een bijdrage levert tot de ontwikkeling van de brand. De brandreactie wordt uitgedrukt in 7 ‘klassen’. De brandreactieklassen zij gedefinieerd in de norm EN 13501-1. Terwijl alle vloeren in principe moeten voldoen aan testen volgens de EN 13501-1, zijn er uitzonderingen: wie klasse F (fl) opgeeft (de slechtste klasse of de klasse die aanduidt dat het product niet werd getest) is vrijgesteld en wie een product aanbiedt dat voorkomt in de CWFT lijst (Classification Without Further Testing) eveneens. Voor houten vloerbekledingen is dit de Europese norm EN 14342 ‘’Wood flooring – Characteristics, evaluation of conformity and marketing’’. Deze norm bevat de relevante eisen voor de CE markering en verwijst naar de geschikte testmethoden.

KLASSE BIJDRAGE AAN BRAND BRANDBAARHEID
Klasse A1

Klasse A2

Klasse B

Klasse C

Klasse D

Klasse E

Klasse F

Geen enkele bijdrage

Nauwelijks bijdrage

Erg beperkte bijdrage

Grote bijdrage

Hoge bijdrage

Zeer hoge bijdrage

Onbepaald

Onbrandbaar

Praktisch onbrandbaar

Heel moeilijk brandbaar

Brandbaar

Goed brandbaar

Zeer brandbaar

Uiterst brandbaar of niet getest

De klassen kunnen aangevuld worden met een indeling op het vlak van rookontwikkeling (S 1 tot 3) en van druppelvorming (D 0 tot 2). De opsomming van de vloeren in tabel 1 van de CWFT (EN 14342) gaat over verschillende types houten vloeren voorzien van hun finish. Om conform te zijn aan de eisen van de norm moet de vloer dus, samen met zijn finish, beantwoorden aan de voorgestelde klasse. Anders gezegd: een conforme parketlak mag de brandreactieklasse niet negatief beïnvloeden. In de CWFT tabel neemt men vrede met de klassen Cfl-s1 of Dfl-s1. De lidstaten kunnen echter hoge eisen opleggen bijvoorbeeld voor publieke gebouwen. Zo is in Italië voor een publiek gebouw de klasse B(fl) vereist voor zowel de gewone ruimtes als voor de vluchtroutes. In sommige landen stelt men alleen hogere eisen (B(fl) aan de materialen gebruikt in de evacuatiewegen. Wanneer hogere eisen worden gesteld moeten de producten getest worden volgens de norm 13501-1. Verschillende fabrikanten hebben kunnen aantonen via testen dat hun lakken de brandreactie van materialen met Euroklasse B (fl) niet negatief beïnvloeden. Anders dan bij de brandwerende verf strekt parketlak er dus niet toe om de vloer te beschermen (door bijvoorbeeld te ‘zwellen’) maar veeleer om de bijdrage van dat materiaal tot een eventuele brand niet te vergroten. Op dit moment zijn er systemen in ontwikkeling waarbij de brandreactie van houten vloeren effectief zou kunnen verbeterd worden. Sommige producten bieden deze al aan.