Bossen en houtindustrie

Duurzaam bosbeheer was al voor het Plan Nord een belangrijk thema. De provincie beschikt dan ook over ongeveer 1/5de (760.000km2) van het totale Canadese bosbestand (4.000.000km2). Dat duurzaam bosbeheer geldt trouwens voor heel Canada.

Een bos dat groeit

In Canada moeten voor iedere gekapte boom drie nieuwe bomen geplant worden. Het Canadese bos neemt daardoor niet af maar neemt toe. Ook het aantal bossen dat gecertificeerd is voor duurzaam bosbeheer neemt jaar na jaar toe. In Canada worden verschillende certificaten gehanteerd waaronder FSC (Forest Stewardship Council) en SFI (Sustainable Forestry Initiative). Het meest belang wordt echter gehecht aan het eigen certificeringssysteem CSA (Canadian Standards Association) dat goed twee decennia geleden op verzoek van de Canadese overheid door de betrokken sectoren werd opgezet.

Quebec scoort weer goed

Het grootste aandeel aan gecertificeerde bossen in Quebec is FSC gecertificeerd. De totale oppervlakte FSC gecertificeerde bossen bedraagt 19.742.435 ha (2012). Daarvan mag officieel 1.418.646 m3 per jaar worden geoogst (gekapt). Ook het zwaartepunt van de houtindustrie ligt in Quebec. Enkele belangrijke activiteiten in de houtbewerking worden uitgevoerd door zagerijen, fabrikanten van panelen en houtproducten en producenten van papier. De potentiële houtoogst uit publieke bossen bedroeg in 2010-2011 goed 31.712.100 m3, waarvan ongeveer 70% naaldbomen en 30% loofbomen. De totale capaciteit bedroeg uit publieke bossen 20.405.000m3 en uit private bossen (naar schatting) 5.794.000 m3.